Objednávka služby asistovaného třídění a vyklízení

K rezervaci termínu asistovaného třídění prosím vyplňte následující objednávku a uhraďte ji. Jde o 50% zálohu.

Doplatek služby uhradíte až po po uskutečněném třídění a vyklízení.